ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 458/2017 σύμφωνα με τον οποίο διεξάγονται διαβατηριακοί έλεγχοι και έλεγχοι διασταύρωσης στοιχείων ταυτοτήτων με χρήση βάσης δεδομένων σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που ταξιδεύουν προς / από χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη της Συνθήκης Σένγκεν. Οι παραπάνω έλεγχοι επιβάλλονται ενισχυτικά των όσων διενεργούνται μέχρι σήμερα, στα σημεία συνοριακών ελέγχων των Ευρωπαϊκών χωρών και περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβατών που εισέρχονται ή εξέρχονται από/προς χώρες εκτός της συνθήκης Schengen.

Λόγω του ενδεχόμενου αυξημένου χρόνου αναμονής για την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων, που στις ώρες αιχμής μπορεί να χρειάζονται αρκετά λεπτά, οι επιβάτες που ταξιδεύουν σε χώρες που δεν είναι μέλη της Συνθήκης Σένγκεν παρακαλούνται να μεταβαίνουν έγκαιρα στο Διαβατηριακό Έλεγχο , υπολογίζοντας και το χρόνο που η αεροπορική τους εταιρεία έχει ορίσει για παρουσίασή τους στις εξόδους επιβίβασης. Επιπρόσθετα συνιστάται η χρήση διαβατηρίου αντί της Αστυνομικής Ταυτότητας για επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου.

Το μέτρο είναι πανευρωπαϊκό, έχει άμεση ισχύ και δεν είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας.