ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Στην Ελλάδα επιτρέπεται η οδήγηση στους κατόχους άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση.  Aν του ισχύοντος διπλώματος οδήγησης είναι εκτός της ευρωπαϊκής ένωσης θα πρέπει να συνοδεύεται με το συμπληρωματικό/συνοδευτικό έγγραφο του Διεθνούς Διπλώματος Οδήγησης (International Drivers Permit – IDP).

Το Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης χρησιμεύει ως επίσημα αναγνωρισμένη μετάφραση του τοπικού διπλώματος σας σε περισσότερα από 150 μέλη των Ηνωμένων Εθνών παρόλα αυτά πρέπει να συνοδεύεται πάντα από το ισχύον τοπικό σας δίπλωμα.  Χορηγείται ένα βιβλιαράκι σε σχήμα διαβατηρίου που πιστοποιεί πως ο οδηγός κατέχει ένα έγκυρο δίπλωμα οδήγησης από τον μόνιμο τόπο κατοικίας του.

Σε περίπτωση που σε έλεγχο της αστυνομίας διαπιστωθεί η παράβαση, τότε τα αρμόδια όργανα θα επιβάλλουν πρόστιμο και στον οδηγό και στην εταιρεία ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ενώ θα υπάρξει και κατάσχεση του αυτοκινήτου για την περίπτωση που θα ενοικιαστεί αυτοκίνητο σε άτομο που δεν έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης.

Εγχώριος Πελάτης:

Οι πελάτες με υπηκοότητα της χώρας παραλαβής απλώς χρειάζονται την Άδεια Οδήγησης της χώρας τους.

Ευρωπαίοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Οι πελάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση με παραλαβή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται απλώς την Άδεια Οδήγησης της χώρας τους εφόσον αυτή έχει εκδοθεί στο λατινικό αλφάβητο.

Επίσης δεκτή γίνεται η διεθνής άδεια οδήγησης που συνοδεύεται από Άδεια Οδήγησης της χώρας τους εφόσον αυτή δεν έχει εκδοθεί στο λατινικό αλφάβητο.

Για τους πελάτες από τις ακόλουθες χώρες γίνεται επίσης δεκτή η Άδεια Οδήγησης της χώρας τους εφόσον έχει εκδοθεί στο λατινικό αλφάβητο:

Ποιες άδειες οδήγησης αποδεχόμαστε;

Για όλες τις άδειες οδήγησης είναι αναγκαίο να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

1) Σε κάθε περίπτωση να έχουν εκδοθεί στο λατινικό αλφάβητο με ή χωρίς άλλο αλφάβητο.

2) Να αναγράφεται στην πρόσοψη της άδειας η ένδειξη “Άδεια Οδήγησης” στην εκάστοτε γλώσσα.

3) Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης - ημερομηνία έκδοσης και λήξης - επωνυμία ή σφραγίδα Υπηρεσίας Έκδοσης - αριθμός άδειας οδήγησης - φωτογραφία του οδηγού - υπογραφή του οδηγού - κατηγορίες οχημάτων για τα οποία επιτρέπεται η οδήγηση.

4) Οι προαναφερθείσες κατηγορίες θα πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά σε εικονόγραμμα όπως στο ακόλουθο παράδειγμα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι στο εικονόγραμμα αναγράφεται η κατηγορία B η οποία είναι απαραίτητη για την οδήγηση των δικών μας οχημάτων:

Ποιες άδειες οδήγησης αποδεχόμαστε;

Παράδειγμα ορισμένων Αδειών Οδήγησης που μπορούμε να δεχτούμε και οι οποίες έχουν εκδοθεί σε διπλά αλφάβητα (λατινικό και εγχώριο):

Εάν κάποιος πελάτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις και τα σημεία που αναφέρονται παραπάνω, θα χρειάζεται διεθνή άδεια για την ενοικίαση οχήματος.

Σε κάθε περίπτωση, είναι πάντα ευθύνη του ταξιδιώτη να διασφαλίζει τη διάθεση των εκάστοτε απαραίτητων εγγράφων.